Home » Lirik Lagu » Chord Andra and The Backbone Kepayang [Tab]

Chord Andra and The Backbone Kepayang [Tab]Intro 
   guitar 1
E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4——-0-0———————————————-|
A-|–4-4——-0-0———————————————-|
D-|–4-4——-0-0———————————————-|

    guitar 2 comes in 
E-|————————————————————-|¬†4x
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
A-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|

E-|————————————————————————|¬†2x
B-|————————————————————————|
G-|————————————4-4-4-4-4-4-4-4———————|
D-|–4-4-4-4-4-4-4-4–0-0-0-0-0-0-0-0–4-4-4-4-4-4-4-4–2-2-2-2-2-2-2-2—-|
A-|–4-4-4-4-4-4-4-4–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2–2-2-2-2-2-2-2-2—-|
D-|–4-4-4-4-4-4-4-4–0-0-0-0-0-0-0-0——————-2-2-2-2-2-2-2-2—-|
     . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

E-|————————————————————-|¬†2x
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2—————————|
A-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2—————————|
D-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2—————————|
     . . . . . . . .  . . . . . . . .

   chorus
E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|
A-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|
D-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|
A-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|
D-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3–4~~——————-|

   verse 2
E-|————————————————————-|¬†
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
A-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|

E-|————————————————————-|¬†
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
A-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|

    guitar 1 
E-|————————————————————-|¬†
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
A-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
  |
  | guitar 2 (fill in 3rd times)
E-|————————————————————-|
B-|—————15-17-15-15———————————–|
G-|————14———————————————–|
D-|————————————————————-|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

    guitar 1 
E-|————————————————————-|¬†
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
A-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
D-|–4-4——-x-x—0-0—x-x—2-2—xx———————–|
  |
  | guitar 2 (fill in 3rd times)
E-|————————-14~———————————|
B-|————————-14~———————————|
G-|————————-14~———————————|
D-|————————-14~———————————|
A-|————————-14~———————————|
D-|————————-14~———————————|

E-|————————————————————————|¬†2x
B-|————————————————————————|
G-|————————————4-4-4-4-4-4-4-4———————|
D-|–4-4-4-4-4-4-4-4–0-0-0-0-0-0-0-0–4-4-4-4-4-4-4-4–2-2-2-2-2-2-2-2—-|
A-|–4-4-4-4-4-4-4-4–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2–2-2-2-2-2-2-2-2—-|
D-|–4-4-4-4-4-4-4-4–0-0-0-0-0-0-0-0——————-2-2-2-2-2-2-2-2—-|¬†
     . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  

E-|————————————————————————|¬†
B-|————————————————————————|
G-|————————————————————————|
D-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2–x-x–x-x–|
A-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2–x-x–x-x–|
D-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2–x-x–x-x–|
     . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . .

   chorus

   solo

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|———-9—-9-11-9———9—-9-11-9——————–|
D-|–11-9-11—11——–11-9-11—11——–11-9-11s———–|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|—–11—-11-14-11———-11—-11-14-11——————|
D-|–14—-14———-14-11-14—-14———-14-11-14s——–|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|—–14—-14-16-14———-14—-14-16-14——————|
D-|–16—-16———-16-14-16—-16———-16-14s———–|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|——-9—-9-11-9———10———10———————|
D-|–9-11—11——–11-9-11—-11-9-11————————|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|———-9—-9-11-9———9—-9-11-9——————–|
D-|–11-9-11—11——–11-9-11—11——–11-9-11s———–|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|—–11—-11-14-11———-11—-11-14-11——————|
D-|–14—-14———-14-11-14—-14———-14-11-14s——–|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|————————————————————-|
G-|—–14—-14-16-14———-14—-14-16-14—-14-16———|
D-|–16—-16———-16-14-16—-16———-16—————|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

E-|————————————————————-|
B-|–14—-14—-14—-14—-14—-14—-14—-14—————|
G-|–16b18-16b18-16b18-16b18-16b18-16b18-16b18-16b18————|
D-|————————————————————-|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

   pre chorus
E-|————————————————————-|¬†2x
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2—————————|
A-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2—————————|
D-|–0-0-0-0-0-0-0-0–2-2-2-2-2-2-2-2—————————|
     . . . . . . . .  . . . . . . . .
E-|————————————————————-|¬†
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–0-0-0-0-0-0-0–2——————————————-|
A-|–0-0-0-0-0-0-0–2——————————————-|
D-|–0-0-0-0-0-0-0–2——————————————-|
     . . . . . . .

   chorus
   guitar 1
E-|————————————————————-|¬†4x
B-|————————————————————-|
G-|————————————————————-|
D-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|
A-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|
D-|–4-4-4-4–7-7-7-7–9-9-9-9–0-0–3-3————————|

    guitar 2 fill in (3rd chorus)
E-|————————————————————-|
B-|–19-19-19-19-19-19-19-19-17-17-17-17-17-17-17-17————|
G-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|
   
   continued
E-|————————————————————-|
B-|–16-16-16-16-16-16-16-16-15-15-15-15-14-14-14-14————|
G-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|

    guitar 2 fill in (4th chorus)
E-|————————————————————-|
B-|–19-19-19-19-19-19-19-19-17-17-17-17-17-17-17-17————|
G-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|
   
   continued
E-|————————————————————-|
B-|–16-16-16-16-16-16-16-16-15-15-15-15-14-14-14-14–19-19~~—|
G-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|
A-|————————————————————-|
D-|————————————————————-|